TENISOVÉ KURTY SOKOLOVNA ŠTERNBERK

Zahradní 23, Šternberk

PROVOZNÍ ŘÁD 2018

 

Majitel : Tělocvičná jednota Sokol Šternberk,

Nájemce ( provozovatel ) : Tenisový klub

Správce pro jednorázové pronájmy kurtů : Zdeněk Hutař, Fitness-centrum sokolovna, IČO 12079401 tel. 732 761 989

Provozní doba : pondělí – neděle od 7:00 do 21:00 hodin
Kurty jsou v provozu od 30.4. do 28.10.2018
Případné změny a omezení provozu budou zveřejněny na internetových stránkách

Všeobecná ustanovení :

 • Každý návštěvník je povinen dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu a dbát pokynů správce.

 • V prostorách areálu návštěvník respektuje zásady slušného chování a bezpečnosti provozu.

 • Za případná zranění způsobená při sportovní činnosti nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Veškerá činnost účastníků je prováděna na vlastní nebezpečí.

 • Provozovatel neručí za věci nebo oblečení uložené v šatně nebo na sportovišti.

 • Šatny a sociální zařízení jsou umístěny v budově sokolovny.

 • Za způsobené škody na zařízení a vybavení sportoviště odpovídá návštěvník, v případě nezletilého jeho zákonný zástupce.

 • Dětem mladším 10-ti let je vstup do areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let

 • Vstup do areálu je zakázán osobám podnapilým nebo jevícím známky požití návykové látky.

Provozní pokyny a údržba kurtů :

 • Na kurtech platí zákaz kouření

 • Vstup na tenisový kurt je povolen pouze ve vhodné obuvi ( nesmí narušovat povrch kurtu)

 • Zákazník je povinen udržovat pořádek, uklízet hrabla a síťovačky na jejich obvyklé místo, odpadky uklízet do odpadkových košů.

 • Uživatel provede v rámci pronajatého času základní úpravu kurtů

 1. Před zahájením hry suchý kurt pokropit.

 2. Po skončení hry použít hrablo pro hrubé srovnání dvorce.

 3. Konečnou úpravu provést zametením síťovačkou